9 Φεβρουαρίου 2017 / Ανακοινώσεις

T.I.E. RESULTS

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες επιπέδου Β2!!!

Σίνης Ιωάννης

Φούντζηλας Δημήτρης

Φράγκος Γιώργος