Η διδασκαλία γίνεται από άριστους καθηγητές, κατόχους πτυχίων Ξενόγλωσσων Φιλολογιών και πιστοποιητικών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού και με πολυετή πείρα..ΟΙ μέθοδοι διδασκαλίας είναι σύμφωνες με τις οδηγίες του  Common European Framework of Reference for Languages.

Προετοιμασία για όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ

(A1-C2) σε όλες τις γλώσσες!

ΑΓΓΛΙΚΑ

home-agglia

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Play and Learn

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Α” ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

JUNIOR A – ΕΠΙΠΕΔΟ C2

ΠΤΥΧΙΑ

CAMBRIDGE , MICHIGAN, ESB , TIE, PTE NOCN, TOEIC ,LAAS

ΓΑΛΛΙΚΑ

home-gallika

ΤΜΗΜΑΤΑ

PREPARATOIRE

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-ΕΠΙΠΕΔΟ C2

ΠΤΥΧΙΑ

INSTITUT FRANÇAIS, SORBONNE

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

small-german

ΤΜΗΜΑΤΑ

KINDERKURS

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-ΕΠΙΠΕΔΟ C2

ΠΤΥΧΙΑ

GOETHE INSTITUT

ΙΤΑΛΙΚΑ

small-italian

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-ΕΠΙΠΕΔΟ C2

ΠΤΥΧΙΑ

CELI – ΙΤΑΛΙΚΟ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΕΣ