• Εκπτωτικό πακέτο για αδέλφια.
  • Πρόγραμμα για παράλληλη εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών, με προνομιακή τιμή για τη δεύτερη γλώσσα
  • Ειδικές τιμές για φοιτητές
  • Ειδικό εκπτωτικό πακέτο για τις εξετάσεις TOEIC.
  • Τμήματα γνωριμίας της Αγγλικής Γλώσσας για μικρούς μαθητές.
  • Οικονομικά πακέτα βιβλίων γνωστών εκδοτικών οίκων.